Hur Förbättras Felet T632?

Jan 31, 2022 Swedish

Om du får felsteg t632 är det värt att kolla in dessa felsökningstips.

Lid inte längre av PC-fel.

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Öppna programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att starta återställningsprocessen
 • Snabba upp din dators prestanda idag med denna enkla nedladdning.

 • Lid inte längre av PC-fel.

  Körs din dator långsamt? Får du hela tiden Blue Screen of Death? Gör ditt antivirusprogram inte sitt jobb ordentligt? Var inte rädd, för ASR Pro är här! Denna kraftfulla mjukvara reparerar snabbt och enkelt alla typer av vanliga Windows-fel, skyddar dina filer från att gå förlorade eller skadas och optimerar din dator för maximal prestanda. Du behöver aldrig oroa dig för att din dator ska krascha igen - med ASR Pro ombord är du garanterad en smidig, problemfri datorupplevelse. Så vänta inte längre - ladda ner ASR Pro idag!


  Katalog

 • Logga in

 • Kontakter

 • t632 error

  Forum

 • t632 error

  Engelska

 • Lista över felkoder, sida 1

 • Kod: 900
 • Beskrivning: RIP-programvara.
 • Åtgärd: en viss skrivare POR Starta om den exakta skrivaren flera gånger. Om felet dator 900 fortfarande visas på skärmen, gå till steg 2. deras moderkort Se till att hela moderkortet är korrekt uppmätt. Anslut kontakten J7 på tilläggskortet. Stäng av och slå på enheten flera gånger och vänta med några minuters mellanrum innan du stänger av och stänger av den. Om felkoden niohundra kvarstår, gå till steg 3. 10 Fabriksinställningar Återställ fabriksinställningarna. Se EP:n “Återställa fabriksinställningar”. Detta kommer sannolikt att återställa våra icke-kritiska områden av typen av användar-NVRAM. Fel Om koden niohundra kvarstår, gå till steg 4. Nedan finns fyra felkoder. Om fel riktlinjer 900 kvarstår klickar du på Välj och återställ. Spela in hela listan som har att göra med sub-felkoder på displayen. Kontrollera “Main Suction Printer Fault Codes”. Om inte en av de sekundära felkoderna tenderar att listas, skicka e-post till nästa nivå relaterad till support eller helt enkelt ringa Lexmark.
 • Kod: 901
 • Beskrivning: motorns firmware.
 • Åtgärd: Indikerar att flash-ramen som är direkt programmerad med moderkortets lagar är defekt. Byt ut ditt privata moderkort.
 • Ortskod: 902 … 906
 • Beskrivning: 902 General Engine Software Error 903 Paperport Link Driver Error 904 RIP Interface Violation 905 Paperport Device Interface Violation 906 RIP Interface Driver Error
 • Åtgärd: Dessa fel indikerar ett fantastiskt oåterställbart systemprogramvarufel. Byt ut vetenskapskarta.
 • Ortskod: 910 … 914
 • Beskrivning: 910 DC Välj motor DC Välj Motor Stalls nödtjänster DC Välj Motor Överdriven PWM 912 DC Välj Motor Spår Undervarvtal 913 DC Välj Motor Övervarvtal 914 DC Välj Motor Ingen Återkopplingskodare
 • Åtgärd: En-fack inbyggd programvara, trimsats eller automatisk tv-länk. Kontrollera att auto-connect-kablarna tillsammans med buntband inte är skadade. Byt ut vid behov. Kontrollera kabelintegriteten. Om den är felaktig, byt ut kompensatorkabeln. Om kablarna, handledsremmen och anslutningarna är i gott skick, byt ut plugin-enheterna i följande ordning: • Underhåll av den här autokompensatorenheten • Ytterligare datorkort.
 • Kod: 917
 • Beskrivning: Bärkast Indikerar ett problem i det viktigaste bärkastområdet.
 • Åtgärd: en bra montering av överföringsrullen Kontrollera ofta att silveröverföringsrullen inte har ansamlat toner på ytan, skador på rullen, smörjning eller flera föroreningar på rullarnas yta. Byt ut rullväxeln helt enkelt när det behövs. 2 Det vänstra överföringsarmstödet klapprar Kontrollera den vänstra överföringsstylingrullararmen och -armen för att se till att de sitter fast och är baserade i det övre läget. Om någon sorts hand är på egen hand Om ett särskilt fall inte är blockerat, se till att det inte är brutet som en meningsfull helhet och är ordentligt fastsatt där ute i EP-ramen. Kontrollera den lagrade transmissionsarmens fjädermonteringsdel under korrekt drift. 3 Höger överföringsarmsenhet Kontrollera den högra överföringsarmsenheten för att säkerställa att den kommer att kunna fästas och fixeras på mitt golv. Om spaken faktiskt inte är låst, se till att den inte är bruten i sin helhet och låser EP-ramen tillräckligt. Inspektera den viktigaste högra överföringsarmsenheten för att säkerställa att den fungerar som den ska. För eventuella bakgrundsproblem, för att säkerställa att kontakten med ett HVPS-kort är bra, och normalt är motståndet för överföringsrullaraxeln och HVPS-kontakten cirka 0 ohm. Om så är fallet, upplev utskrift i bakgrunden. 4 HVPS-fel – prefix 917. Kontrollera finns vid J22-3. Spänningen ändras långt från +24 VDC när skrivaren kommer att vara inaktiv till 4 VDC när alla skrivare utför en testgenerering. Om strömvärdet aldrig är korrekt, kontrollera J22-3-passagen över hela den direkta sensorkabeln till denna HVPS. Om det inte heller finns en kontinuitet, byt ut TV-kabeln skapa. Om det finns kontinuitet, se Byt ut HVPS. Byt ut produktkortet om problemet kvarstår.
 • Snabba upp din dators prestanda idag med denna enkla nedladdning.

  T632 Error
  Erreur T632
  T632 Fehler
  T632 Fout
  Error T632
  Errore T632
  Erro T632
  Oshibka T632
  T632 오류